[1]
Strydom, H. and Mynhardt, K. 2005. DIE BEHOEFTES VAN ADOLESSENTE EN RIGLYNE VIR ’N MIV-/VIGS-HULPVERLENINGSPROGRAM TER VOORBEREIDING OP OUERS SE AFSTERWE. Social Work/Maatskaplike Werk. 41, 2 (Apr. 2005), 177–194. DOI:https://doi.org/10.15270/41-2-1018.