(1)
Daniels, D.; Nel, E. TIENERMOEDERSKAP IN ’N ARM WES-KAAPSE GEMEENSKAP: NARRATIEWE OOR ONDERSTEUNING. Social Work 2014, 45.