(1)
Delport, J.; Roux, A.; Rankin, P. DIE ROL VAN MAATSKAPLIKE WERK IN VERWANTE PLEEGSORG-PLASINGS. Social Work 2014, 44.