(1)
Geyer, L.; Strydom, H. DIE ONTWIKKELING EN INHOUD VAN ’N MAATSKAPLIKE GROEPWERK-BEMAGTIGINGSPROGRAM VIR ALKOHOLAFHANKLIKE BEJAARDES. SWMW 2014, 44.