(1)
Erasmus, A.; Ryke, E. DIE ONGETROUDE VOLWASSE TSWANA-VROU SE PERSEPSIES VAN DIE HUWELIK. SWMW 2014, 40.