(1)
Reyneke, R. DIE BENUTTING VAN NARRATIEWE BEGINSELS TYDENS GEMEENSKAPSONTWIKKELING. SWMW 2014, 40.