(1)
Kapp, T.; Jacobs, L. ’N GEÏNTEGREERDE GESINSTERAPEUTIESE WERKWYSE MET HERSAAMGESTELDE GESINNE. SWMW 2014, 39.