Geyer, L., & Strydom, H. (2014). DIE ONTWIKKELING EN INHOUD VAN ’N MAATSKAPLIKE GROEPWERK-BEMAGTIGINGSPROGRAM VIR ALKOHOLAFHANKLIKE BEJAARDES. Social Work/Maatskaplike Werk, 44(1). https://doi.org/10.15270/44-1-257