Kapp, T., & Jacobs, L. (2014). ’N GEÏNTEGREERDE GESINSTERAPEUTIESE WERKWYSE MET HERSAAMGESTELDE GESINNE. Social Work/Maatskaplike Werk, 39(3). https://doi.org/10.15270/39-3-362