VERGOTTINI, E.; WEYERS, M. DIE AFWENDING (DIVERSION) VAN VOLWASSENES EN VEREISTES WAARAAN SOGENAAMDE WENSLIKHEID VAN VERVOLGING-VERSLAE MOET VOLDOEN. Social Work/Maatskaplike Werk, v. 44, n. 3, 20 Jun. 2014.