DELPORT, J.; ROUX, A.; RANKIN, P. DIE ROL VAN MAATSKAPLIKE WERK IN VERWANTE PLEEGSORG-PLASINGS. Social Work/Maatskaplike Werk, v. 44, n. 3, 20 Jun. 2014.