KAPP, T.; JACOBS, L. ’N GEÏNTEGREERDE GESINSTERAPEUTIESE WERKWYSE MET HERSAAMGESTELDE GESINNE. Social Work/Maatskaplike Werk, [S. l.], v. 39, n. 3, 2014. DOI: 10.15270/39-3-362. Disponível em: https://socialwork.journals.ac.za/pub/article/view/362. Acesso em: 24 apr. 2024.