Daniels, Doria, and Elizette Nel. 2014. “TIENERMOEDERSKAP IN ’N ARM WES-KAAPSE GEMEENSKAP: NARRATIEWE OOR ONDERSTEUNING”. Social Work/Maatskaplike Werk 45 (1). https://doi.org/10.15270/45-1-221.