Vergottini, Elizabeth, and Mike Weyers. 2014. “DIE AFWENDING (DIVERSION) VAN VOLWASSENES EN VEREISTES WAARAAN SOGENAAMDE WENSLIKHEID VAN VERVOLGING-VERSLAE MOET VOLDOEN”. Social Work/Maatskaplike Werk 44 (3). https://doi.org/10.15270/44-3-242.