Geyer, LS, and H Strydom. 2014. “DIE ONTWIKKELING EN INHOUD VAN ’N MAATSKAPLIKE GROEPWERK-BEMAGTIGINGSPROGRAM VIR ALKOHOLAFHANKLIKE BEJAARDES”. Social Work/Maatskaplike Werk 44 (1). https://doi.org/10.15270/44-1-257.