Erasmus, A, and EH Ryke. 2014. “DIE ONGETROUDE VOLWASSE TSWANA-VROU SE PERSEPSIES VAN DIE HUWELIK”. Social Work/Maatskaplike Werk 40 (4). https://doi.org/10.15270/40-4-322.