Reyneke, RP. 2014. “DIE BENUTTING VAN NARRATIEWE BEGINSELS TYDENS GEMEENSKAPSONTWIKKELING”. Social Work/Maatskaplike Werk 40 (2). https://doi.org/10.15270/40-2-338.