Engelbrecht, L.K., and S.M Theron. 2014. “EFFEKTIEWE FINANSIËLE BESTUUR VAN WELSYNSORGANISASIES IN SUID-AFRIKA: AANBEVELINGS VIR MAATSKAPLIKE-WERKBESTUURDERS”. Social Work/Maatskaplike Werk 39 (3). https://doi.org/10.15270/39-3-358.