Kapp, T, and L.J Jacobs. 2014. “’N GEÏNTEGREERDE GESINSTERAPEUTIESE WERKWYSE MET HERSAAMGESTELDE GESINNE”. Social Work/Maatskaplike Werk 39 (3). https://doi.org/10.15270/39-3-362.