Daniels, D. and Nel, E. (2014) “TIENERMOEDERSKAP IN ’N ARM WES-KAAPSE GEMEENSKAP: NARRATIEWE OOR ONDERSTEUNING”, Social Work/Maatskaplike Werk, 45(1). doi: 10.15270/45-1-221.