Vergottini, E. and Weyers, M. (2014) “DIE AFWENDING (DIVERSION) VAN VOLWASSENES EN VEREISTES WAARAAN SOGENAAMDE WENSLIKHEID VAN VERVOLGING-VERSLAE MOET VOLDOEN”, Social Work/Maatskaplike Werk, 44(3). doi: 10.15270/44-3-242.