Delport, J., Roux, A. and Rankin, P. (2014) “DIE ROL VAN MAATSKAPLIKE WERK IN VERWANTE PLEEGSORG-PLASINGS”, Social Work/Maatskaplike Werk, 44(3). doi: 10.15270/44-3-243.