Geyer, L. and Strydom, H. (2014) “DIE ONTWIKKELING EN INHOUD VAN ’N MAATSKAPLIKE GROEPWERK-BEMAGTIGINGSPROGRAM VIR ALKOHOLAFHANKLIKE BEJAARDES”, Social Work/Maatskaplike Werk, 44(1). doi: 10.15270/44-1-257.