Erasmus, A. and Ryke, E. (2014) “DIE ONGETROUDE VOLWASSE TSWANA-VROU SE PERSEPSIES VAN DIE HUWELIK”, Social Work/Maatskaplike Werk, 40(4). doi: 10.15270/40-4-322.