Reyneke, R. (2014) “DIE BENUTTING VAN NARRATIEWE BEGINSELS TYDENS GEMEENSKAPSONTWIKKELING”, Social Work/Maatskaplike Werk, 40(2). doi: 10.15270/40-2-338.