Engelbrecht, L. and Theron, S. (2014) “EFFEKTIEWE FINANSIËLE BESTUUR VAN WELSYNSORGANISASIES IN SUID-AFRIKA: AANBEVELINGS VIR MAATSKAPLIKE-WERKBESTUURDERS”, Social Work/Maatskaplike Werk, 39(3). doi: 10.15270/39-3-358.