Kapp, T. and Jacobs, L. (2014) “’N GEÏNTEGREERDE GESINSTERAPEUTIESE WERKWYSE MET HERSAAMGESTELDE GESINNE”, Social Work/Maatskaplike Werk, 39(3). doi: 10.15270/39-3-362.