[1]
H. . Strydom and K. . Mynhardt, “DIE BEHOEFTES VAN ADOLESSENTE EN RIGLYNE VIR ’N MIV-/VIGS-HULPVERLENINGSPROGRAM TER VOORBEREIDING OP OUERS SE AFSTERWE”, SWMW, vol. 41, no. 2, pp. 177–194, Apr. 2005.