[1]
E. Vergottini and M. Weyers, “DIE AFWENDING (DIVERSION) VAN VOLWASSENES EN VEREISTES WAARAAN SOGENAAMDE WENSLIKHEID VAN VERVOLGING-VERSLAE MOET VOLDOEN”, SWMW, vol. 44, no. 3, Jun. 2014.