Strydom, H. ., and K. . Mynhardt. “DIE BEHOEFTES VAN ADOLESSENTE EN RIGLYNE VIR ’N MIV-/VIGS-HULPVERLENINGSPROGRAM TER VOORBEREIDING OP OUERS SE AFSTERWE”. Social Work/Maatskaplike Werk, vol. 41, no. 2, Apr. 2005, pp. 177-94, doi:10.15270/41-2-1018.