Daniels, D., and E. Nel. “TIENERMOEDERSKAP IN ’N ARM WES-KAAPSE GEMEENSKAP: NARRATIEWE OOR ONDERSTEUNING”. Social Work/Maatskaplike Werk, vol. 45, no. 1, June 2014, doi:10.15270/45-1-221.