Vergottini, E., and M. Weyers. “DIE AFWENDING (DIVERSION) VAN VOLWASSENES EN VEREISTES WAARAAN SOGENAAMDE WENSLIKHEID VAN VERVOLGING-VERSLAE MOET VOLDOEN”. Social Work/Maatskaplike Werk, vol. 44, no. 3, June 2014, doi:10.15270/44-3-242.