Delport, J., A. Roux, and P. Rankin. “DIE ROL VAN MAATSKAPLIKE WERK IN VERWANTE PLEEGSORG-PLASINGS”. Social Work/Maatskaplike Werk, Vol. 44, no. 3, June 2014, doi:10.15270/44-3-243.