Geyer, L., and H. Strydom. “DIE ONTWIKKELING EN INHOUD VAN ’N MAATSKAPLIKE GROEPWERK-BEMAGTIGINGSPROGRAM VIR ALKOHOLAFHANKLIKE BEJAARDES”. Social Work/Maatskaplike Werk, vol. 44, no. 1, June 2014, doi:10.15270/44-1-257.