Erasmus, A., and E. Ryke. “DIE ONGETROUDE VOLWASSE TSWANA-VROU SE PERSEPSIES VAN DIE HUWELIK”. Social Work/Maatskaplike Werk, vol. 40, no. 4, July 2014, doi:10.15270/40-4-322.