Reyneke, R. “DIE BENUTTING VAN NARRATIEWE BEGINSELS TYDENS GEMEENSKAPSONTWIKKELING”. Social Work/Maatskaplike Werk, vol. 40, no. 2, July 2014, doi:10.15270/40-2-338.