Strydom, H, and K Mynhardt. “DIE BEHOEFTES VAN ADOLESSENTE EN RIGLYNE VIR ’N MIV-/VIGS-HULPVERLENINGSPROGRAM TER VOORBEREIDING OP OUERS SE AFSTERWE”. Social Work/Maatskaplike Werk 41, no. 2 (April 25, 2005): 177–194. Accessed May 28, 2024. https://socialwork.journals.ac.za/pub/article/view/1018.