Vergottini, Elizabeth, and Mike Weyers. “DIE AFWENDING (DIVERSION) VAN VOLWASSENES EN VEREISTES WAARAAN SOGENAAMDE WENSLIKHEID VAN VERVOLGING-VERSLAE MOET VOLDOEN”. Social Work/Maatskaplike Werk 44, no. 3 (June 20, 2014). Accessed March 5, 2024. https://socialwork.journals.ac.za/pub/article/view/242.