Delport, Janine, Adri Roux, and Pedro Rankin. “DIE ROL VAN MAATSKAPLIKE WERK IN VERWANTE PLEEGSORG-PLASINGS”. Social Work/Maatskaplike Werk 44, no. 3 (June 20, 2014). Accessed March 30, 2023. https://socialwork.journals.ac.za/pub/article/view/243.