Kapp, T, and L.J Jacobs. “’N GEÏNTEGREERDE GESINSTERAPEUTIESE WERKWYSE MET HERSAAMGESTELDE GESINNE”. Social Work/Maatskaplike Werk 39, no. 3 (July 31, 2014). Accessed April 24, 2024. https://socialwork.journals.ac.za/pub/article/view/362.