1.
Strydom H, Mynhardt K. DIE BEHOEFTES VAN ADOLESSENTE EN RIGLYNE VIR ’N MIV-/VIGS-HULPVERLENINGSPROGRAM TER VOORBEREIDING OP OUERS SE AFSTERWE. SWMW [Internet]. 2005Apr.25 [cited 2024May28];41(2):177-94. Available from: https://socialwork.journals.ac.za/pub/article/view/1018