ESSAY: ’N MAATSKAPLIKEWERK-PIONIER

  • MF Howes

Abstract

Op 17 Mei 2007 is Erika Theron ’n eeu gelede gebore. ’n Terugskouing is nodig om te kyk na die fondamente wat sy in maatskaplike werk gelê het en hoe toepaslik dit vandag nog vir die professie is. As pionier was sy op vele gebiede ’n eerste en het grense verskuif. In hierdie essay sal die bydrae wat sy op ’n groot verskeidenheid terreine gelewer het, ondersoek word.

References

BRUEGGEMANN, W.G. 2006. The practice of macro social work (3rd ed). Belmont CA: Thomas Brooks/Cole.

COLLINS, K.J. 2007. Erika Theron, George Bernard Shaw and Social Action. Erika Theron Memorial Lecture 31 May 2007, University of the Western Cape.

ESTERHUYSE, W. 2007. Moeder van morele verset. Die Burger, 29 Mei 2007.

MULLER, C. 1972. Come, everyone, lend her your ears. Maatskaplike Werk/Social Work, 8(4):245-253.

REDAKSIONEEL. 1965. Maatskaplike Werk/Social Work, 1(1):2.

REDAKSIONEEL. 1971. Maatskaplike Werk/Social Work, 7(3):138.

REDAKSIONEEL. 1972. Maatskaplike Werk/Social Work, 8(4):227.

THERON, E. 1983. Sonder hoed of handskoen. Kaapstad: Tafelberg.

THERON, E. & DU TOIT, J.B. 1977. Kortbegrip van die Theron-verslag. Kaapstad: Tafelberg.

THERON, E. & STULTING, A.A. 1961. Maatskaplike dienste in Suid-Afrika. Stellenbosch: Universiteitsuitgewers en –boekhandelaars.

THERON, E. & SWART, M. (reds) 1964. Die kleurlingbevolking van Suid-Afrika. Stellenbosch: Universiteitsuitgewers en –boekhandelaars

Published
2014-06-30
How to Cite
Howes, M. (2014). ESSAY: ’N MAATSKAPLIKEWERK-PIONIER. Social Work/Maatskaplike Werk, 43(3). https://doi.org/10.15270/43-3-277
Section
Essays