Author Details

Strydom, H, Vakhoof in die Vakgroep Maatskaplike Werk, Skool vir Psigo-Sosiale Gedragswetenskappe, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Suid-Afrika., South Africa

  • Vol 44, No 1 (2008) - Articles
    DIE ONTWIKKELING EN INHOUD VAN ’N MAATSKAPLIKE GROEPWERK-BEMAGTIGINGSPROGRAM VIR ALKOHOLAFHANKLIKE BEJAARDES
    Abstract  PDF