DIE AFWENDING (DIVERSION) VAN VOLWASSENES EN VEREISTES WAARAAN SOGENAAMDE WENSLIKHEID VAN VERVOLGING-VERSLAE MOET VOLDOEN

Authors

  • Elizabeth Vergottini Maatskaplike werker, Departement van Maatskaplike Ontwikkeling.
  • Mike Weyers Skool vir Psigo-Sosiale Gedragswetenskappe: Vakgroep Maatskaplike Werk, Noordwes-Universiteit: Potchefstroomkampus, Suid-Afrika

DOI:

https://doi.org/10.15270/44-3-242

Abstract

Die misdaadprobleem en oorvol korrektiewe sentra waarmee Suid-Afrika worstel, vereis kreatiewe oplossings. Een hiervan is die afwending (diversion) van volwassenes. Dié opsie behels basies die kanalisering van prima facie-sake, met of sonder voorwaardes, weg van die strafregtelike sisteem af (Badenhorst & Conradie, 2004:115). Dit bied nie net aan beskuldigdes die geleentheid om sonder ’n skuldigbevinding in die gemeenskap te rehabiliteer nie, maarverlig terselfdertyd die druk op korrektiewe sentra.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BADENHORST, C. & CONRADIE, H. 2004. Diversion: the present position and proposed future provisions. Acta Criminologica, 17(2):115-130.

COLLOPY, A., DAFFUE, B., KRIGE, R., MATZKE, E., PICKETT, G., SIBEKO, P., PHOSHOKO, Y. & MULEA, P. 2001. Handy hints for prosecutors. Pretoria: National Director of Public Prosecutors.

JENKINS, L.A. 1995. Pre-trial diversion strategies for drug involved offenders: focus on social work involvement. Journal of Offender Rehabilitation, 22(3/4):129-140.

JOHNSON, D. 2004. Tempe Social Services: diversion services. Beskikbaar: http://wwwtempe.gov/ socialservices/socialdiversion.htm. [Datum van gebruik: 05/04/2005].

MOSLEY, J. 2004. Government in Shelby County: pre-trial services. Beskikbaar: http://www. shelbycountytn.gov/FirstPortal/dotShowdoc/Government/CountyServices [Datum van gebruik: 05/04/2005].

NASIONALE VERVOLGINGSGESAG VAN SUID-AFRIKA sien NVG.

NIEMAN, A. 1998. A therapeutic programme for parents of youth offenders. Johannesburg: Universiteit van Suid-Afrika. (MA tesis)

NOLO. 2005. Sentencing alternatives: from incarceration to diversion. Beskikbaar: http://www.nolo.com/article.cfm/ObjectID/ [Datum van gebruik: 05/04/2005].

NVG (Nasionale Vervolgingsgesag van Suid-Afrika). 1999. Beleidsriglyne. Pretoria: Nasionale Vervolgingsgesag van Suid-Afrika.

STEYN, F. 2001. Impediments in the management of young offenders in the Free State. Article 40. Beskikbaar: http://www.communitylawcentre.org.za/children/2001art40/vol3no1-young. php [Datum van gebruik: 05/04/2005].

STRYDOM, H. & VENTER, L. 2002. Sampling and sampling methods. In: DE VOS, A.S. (ed) Research at grass roots. Pretoria: Van Schaik Uitgewers: 197-209.

SUID-AFRIKA. 1957. Wet op Seksuele Midrywe. no. 23 van 1957. Pretoria: Staatsdrukker.

SUID-AFRIKA. 1977. Strafproseswet, no. 51 van 1977. Pretoria: Staatsdrukker.

SUID-AFRIKA. 1991. Wet op Proefdienste, no. 116 van 1991. Pretoria: Staatsdrukker.

SUID-AFRIKA. 2002. Wysigingswet op Proefdienste, no. 35 van 2002. Pretoria: Staatsdrukker.

Wet 116/1991 sien SUID-AFRIKA. 1991. Wet op Proefdienste.

Wet 35/2002 sien SUID-AFRIKA. 2002. Wysigingswet op Proefdienste.

Wet 51/1977 sien SUID-AFRIKA. 1977. Strafproseswet.

WETTE sien SUID-AFRIKA.

WOOD, C. 2003. Diversion in South Africa: a review of policy and practice, 1990–2003. Beskikbaar: http://www.iss.co.za/pubs/papers/79/Paper79.html [Datum van gebruik: 17/03/2005].

Downloads

Published

2014-06-20

How to Cite

Vergottini, E., & Weyers, M. (2014). DIE AFWENDING (DIVERSION) VAN VOLWASSENES EN VEREISTES WAARAAN SOGENAAMDE WENSLIKHEID VAN VERVOLGING-VERSLAE MOET VOLDOEN. Social Work/Maatskaplike Werk, 44(3). https://doi.org/10.15270/44-3-242

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>