Author Details

Combrink, Madeleen, Vakgroep Maatskaplike Werk, Skool vir Psigo-sosiale Gedragswetenskappe, Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus), Potchefstroom, Suid-Afrika, South Africa

  • Vol 47, No 1 (2011) - Articles
    DIE INVLOED VAN TEATER OP ADOLESSENTE SE ERVARING VAN SELFAANVAARDING, AANVAARDING VAN ANDER EN VAN HUL OMSTANDIGHEDE
    Abstract  PDF