Author Details

Stander, Wilna, Forensiese Praktyk aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) en werksaam as privaat maatskaplike werker gemoeid met Forensiese Maatskaplike Werk, Pretoria, Gauteng, Suid-Afrika., South Africa

  • Vol 47, No 3 (2011) - Articles
    EMOSIONELE REAKSIES VAN DIE MOEDER VAN DIE SEKSUEEL MISBRUIKTE KIND NA BEKENDMAKING VAN SEKSUELE MISBRUIK
    Abstract  PDF